Členové pracovní skupiny  se autorsky podílejí na publikování odborných vědeckých prací. Následuje výčet vybraných titulů.

ZEDEK, L. -- ŠEMBERA, J. -- KURKA, J.: Inclusion of Nature-Based Solution in the Evaluation of Slope Stability in Large Areas. Land 13, no. 3: 372. https://doi.org/10.3390/land13030372

LANDA, J. -- HOKR, M.: Contaminant Transport from a Deep Geological Repository: Lumped Parameters Derived from a 3D Hydrogeological Model. Energies. 2022; 15(18):6602. https://doi.org/10.3390/en15186602

LIPPOLD, H. -- ZEDEK, L.: Metal dissociation from humic colloids: Kinetics with time-dependent rate constants. Chemosphere 2/2021; 130045, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130045

ZEDEK, L. -- KURKA, J. -- BARTHOLOMÄUS, U.: Modelové orientační hodnocení stabilitních rizik na rozsáhlých územích. Sborník příspěvků Mezinárodního odborného workshopu Problematika nakládání s odpady v česko-saském pohraničí. Online konference. 12.-13. 11. 2020, ISBN: 978-80-7494-547-2, str. 19-24

ZEDEK, L. – ŠEMBERA, J. – KURKA, J.: Orientační hodnocení stability svahů pro větší plochy. Sborník příspěvků 34. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2018, Ústí nad Labem, 6.-7. 9. 2018, ISSN: 1213-1237, str. 71-80

ZEDEK, L. – LIPPOLD, H. – ŠEMBERA, J.: Computer Simulation of the Ternary Problem – Technical Aspects and Possibilities, IFAC-PapersOnline (2018), doi: 10.1016/j.ifacol.2018.03.099 

BOND, A.E. –  BRUSKY, I. - CAO, T. - CHITTENDEN, N. – FEDORS, R. - FENG X.-T. – GWO, J.P. - KOLDITZ, O. – LANG, P.S. – McDERMOTT C. – NERETNIECKS, I. – PAN P.Z. – ŠEMBERA, J. –  SHAO, H. – WATANABE, N. - YASUHARA, H. – ZHENG, H.: A synthesis of approaches for modelling coupled thermal–hydraulic–mechanical–chemical processes in a single novaculite fracture experiment, Environ Earth Sci (2017) 76:12. doi: 10.1007/s12665-016-6326-6

BOND, A.E. –  BRUSKY, I. - CHITTENDEN, N. – FENG X.-T. – KOLDITZ, O. – LANG, P.S. – LU, R. – McDERMOTT C. – NERETNIECKS, I. – PAN P.Z. – ŠEMBERA, J. –  SHAO, H. – YASUHARA, H. – ZHENG, H.: Development of approaches for modelling coupled thermal–hydraulic–mechanical–chemical processes in single granite fracture experiments, Environ Earth Sci (2016) 75:1313. doi: 10.1007/s12665-016-6117-0

SOLER, J. M. –  LANDA, J. –  HAVLOVÁ, V. –  YUKO, T. –  EBINA, T. –  SARDINI, P. –  SIITARI-KAUPPI, M. –  EIKENBERG, J. –  MARTIN, A. J.: Comparative modeling of an in situ diffusion experiment in granite at the Grimsel Test Site, Journal of Contaminant Hydrology, Volume 179, 2015, Pages 89-101, ISSN 0169-7722, https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.06.002   

ZEDEK, L. – KOŠEK, M. – HOKR, M. – RÁLEK, P.: Matematický aparát pro modelování fyzikálních polí v příkladech. TUL, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Liberec, 2015. ISBN1: 978-80-7494-244-0 (tištěná verze); ISBN2: 978-80-7494-268-6 (elektronická verze), doi: 10.15240/tul/003/9788074942686

NEŠETŘIL, K. – ŠEMBERA, J.: Groundwater data management system. In: Jorge Marx GÓMEZ, Michael SONNENSCHEIN, Ute VOGEL, Andreas WINTER, Barbara RAPP a Nils GIESEN, ed. EnviroInfo 2014 – ICT for Energy Efficiency : Proceedings of the 28th International conference on informatics for environmental protection. September 10-12, 2014, Oldenburg, Germany. Oldenburg: BIS-Verlag, Carl von Ossietzky University Oldenburg, s. 301–306. ISBN 978-3-8142-2317-9. 

ZEDEK, L. – ŠEMBERA, J.: Effective computer simulation of equilibrium adsorption with limited solubility, Computers & Geosciences 12/2014; 73. doi: 10.1016/j.cageo.2014.08.008 

BRUSKÝ, I. – ŠEMBERA, J. – PAČES, T.: Modeling of long-term water rock interaction in the Bohemian Cretaceous Basin, 12/2013; 7:782-785. doi: 10.1016/j.proeps.2013.03.071  

ROSICKÁ, D. –  ŠEMBERA, J.: Changes in the nanoparticle aggregation rate due to the additional effect of electrostatic and magnetic forces on mass transport coefficients, Nanoscale Research Letters 01/2013; 8(1):20. doi: 10.1186/1556-276X-8-20 

ROSICKÁ, D. –  ŠEMBERA, J.:  Assessment of influence of magnetic forces on aggregation of zero-valent iron nanoparticles, Nanoscale Research Letters 01/2011; 6(1). doi: 10.1007/s11671-010-9753-4

ŽABKA, V. – ŠEMBERA, J.: Coupled reactive transport modeling – The program Transport. Proceedings of Coupled Problems 2011 (Greece).

ŽABKA, V. – ŠEMBERA, J.: Simulation of transport column experiments – tracing tests. Proceedings of PANM 2010.

LANDA, J.  PALÁGYI, Š.: Simple method for calculating time dependence of individual radionuclide activities in decay series. cent.eur.j.chem. 5, 868–879 (2007). https://doi.org/10.2478/s11532-007-0029-5

 

Výběr dizertačních a dalších studentských prací:

 

NEŠETŘIL, K.: Jednoduché alternativní modely podzemní vody, dizertační práce, FM TUL, 2016

ŽABKA, V.: Využití experimentů a modelování k posouzení míry vlivu dílčích procesů na transportně-reakční děj, FM TUL, 2015

ZEDEK, L.: Modelování transportně-chemických procesů, dizertační práce, FM TUL, 2014.

ROSICKÁ, D.: An Investigation of Aggregation Models of Magnetic, Zero-valent Iron Nanoparticles, dizertační práce, FM TUL, 2013.

LANDA, J.: Modelování vlivu vybraných parametrů migrace radionuklidů z úložišť radioaktivních odpadů na jejich přenos do biosféry, Katedra jaderné chemie, FJFI, ČVUT v Praze, disertační práce, Praha 2012

ŠTRAJT, M.: Tvorba nástroje pro počítačovou podporu volby srovnávacích kritérií pro kalibraci parametrů modelu interakce vody s horninou, bakalářská práce, FM TUL, 2014.

MÜLLER, D.: Tvorba nástroje pro počítačovou podporu analýzy citlivosti hydrogeologických modelů, bakalářská práce, FM TUL, 2014.