Members of the workgroup are supervising various student projects. The full list of topics is achievable through online application BPDP. An examplar assignment follows.

 

Title: Analýza citlivosti simulačního modelu hydrogeologických procesů

Status: Volné

Creation date: 2015-06-30 15:28:55

Valid for academic year: 2015/2016

Institute: MTI

Supevisor: doc. Ing. Jan Šembera Ph.D.

Recommended study branches: Bacholars degree programs: IT EIRS NANO IL UZSBT, Masters degree programs: IT AŘII PI ME NANO MEA EIS

Possible qualification theses: PRJ BP PRO DP

Abstract: Student provede základní rešerši dostupné literatury týkající se analýzy citlivosti v hydraulických modelech. Navržený koncepční model bude zjednodušením situace v okolí hlubinného úložiště odpadů. Student sestaví konkrétní úlohu ve Feflow, zvolí posuzované výstupní hodnoty (např. doba do průniku kontaminace na povrch, množství vyvedené kontaminace, maximální koncentrace apod.) a neznámé parametry (např. propustnost horninového prostředí, množství srážek, tlakový spád) a provede analýzu citlivosti vypraných výstupních hodnot na parametrech. Výsledek interpretuje vzhledem k modelované úloze.