Pracovníci „Laboratoře modelování sdružených procesů“ jsou zaměstnanci „Ústavu nových technologií a aplikované informatiky (NTI)“ na „Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)“ na „Technické univerzitě v Liberci (TUL)“.

Do týmu patří: