Pracovníci Laboratoře modelování sdružených procesů se podílí na výuce formou vedení studentských prací. Kompletní seznam aktuálně vypsaných témat lze nalézt na stránkách aplikace BPDP. Následuje ukázka jednoho ze zadání.

 

Název: Analýza citlivosti simulačního modelu hydrogeologických procesů

Stav: Volné

Vytvořeno: 2015-06-30 15:28:55

Pro akademický rok: 2015/2016

Ústav: MTI

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Šembera Ph.D.

Doporučené obory: Bakalářské obory: IT EIRS NANO IL UZSBT, Magisterské obory: IT AŘII PI ME NANO MEA EIS

Možné typy prací: PRJ BP PRO DP

Abstrakt: Student provede základní rešerši dostupné literatury týkající se analýzy citlivosti v hydraulických modelech. Navržený koncepční model bude zjednodušením situace v okolí hlubinného úložiště odpadů. Student sestaví konkrétní úlohu ve Feflow, zvolí posuzované výstupní hodnoty (např. doba do průniku kontaminace na povrch, množství vyvedené kontaminace, maximální koncentrace apod.) a neznámé parametry (např. propustnost horninového prostředí, množství srážek, tlakový spád) a provede analýzu citlivosti vypraných výstupních hodnot na parametrech. Výsledek interpretuje vzhledem k modelované úloze.